Logo

De verborgen parel van Drenthe

De natuurgebieden van boswachterij Gees en Landgoed De Klencke liggen vlakbij elkaar. Zo dicht bij elkaar dat ze bijna als 1 gebied in elkaar opgaan. In en rondom deze gebieden liggen behalve havezathe De Klencke ook een aantal prachtige esdorpen zoals Oosterhesselen, Gees, Meppen en Zweeloo. Het is een stille oase verwijderd van de meer toeristische Drentse gebieden, maar heeft minstens net zoveel te bieden.


Het beekdal van de Geeserstroom

Het beekdal van de Geeserstroom is een paradijs voor watervogels

beekdal

Vogels spotten in GeesDeklencke

In GeesDeKlencke kunt u bijzondere vogels tegenkomen. In 2016 werd er in het beekdal van de Geeserstroom zelfs een Zeearend gesignaleerd! Het water van het beekdal is ondiep en samen met de natte graslanden in de omgeving zorgt dit voor een ideale plek voor veel watervogels. In januari 2016 trok dit de aandacht van de zeearend..

Vele soorten ganzen, eenden en zwanen zijn hier te vinden. Onder andere Grauwe Ganzen, Kolganzen, Canadese Ganzen, Wilde Zwanen, Pijlstaarteenden, Bergeenden, Ooievaars, Zilverreigers en Lepelaars kun je hier tegenkomen. De Blauwe Kiekendief scheert over de moerasachtige omgeving van het beekdal op zoek naar voedsel.

Op het heideveld De Hooge Stoep zijn weer hele andere vogels waar te nemen, typisch voor dit gebied, zoals bijvoorbeeld een groepje Roodborsttapuiten in de struiken, een Koekoek in een solitaire boom midden op de heide of een torenvalk "biddend" boven de heide. Ook in dit gebied zijn er vele soorten te ontdekken.

Wilt u de natuur en de vogels op een bijzondere manier ontdekken, ga dan mee op Safari!

De Hooge Stoep

Roodborsttapuit

Een Roodborsttapuit op de Hoge Stoep

Copyright geesdeklencke